10 argumentů proti elektromobilu,

na které můžete okamžitě zapomenout!

Autor: Dieter Graf & Herbert Starmühler (Hrsg.) Vydavatel: Starmühler Agentur & Verlag, Schellinggasse 1, 1010 Wien

1. Dojezdová vzdálenost je příliš malá.

Uživatele osobních aut je možné rozdělit do dvou skupin: V první skupině jsou ti, kteří každý den dojíždějí do práce. Ve druhé skupině jsou pak cestující na dlouhé vzdálenosti, jež denně často ujedou až několik set kilometrů.

Pro ty, kteří denně ujedou méně než 100 km, je aktuálně dosahovaná dojezdová vzdálenost více než dostačující. Podle studie VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) z roku 2002 je to 90 % všech uskutečněných cest a právě ty mohou být okamžitě realizovány elektromobilem. K tomu je potřeba domácí nabíjecí stanice a v ideálním případě také nabíjecí stanice na pracovišti.

Více informací

2. Proces nabíjení trvá příliš dlouho.

Na tuto otázku lze odpovědět poměrně snadno. Doba nabíjení závisí na několika faktorech: výkonu nabíjecí stanice, stavu nabití akumulátoru, požadované kapacitě a požadovaném zatížení v průběhu nabíjení. Doba nabíjení akumulátoru není nikdy stejná, ale odvíjí se od aktuálního stavu jeho nabití. V závislosti na technologii akumulátoru trvá od dvou do pěti hodin. Při nabíjení z běžné domácí zásuvky (230 V) je obvyklý nabíjecí výkon 3,5 kW; u třífázové přípojky s napětím 400 V pak dosahuje až maximálního výkonu 22 kW. Každý rodinný dům má elektrickou třífázovou přípojku s napětím 400 V (pro elektrickou troubu nebo pro saunu), takže ji lze využít i pro instalaci domácí nabíjecí stanice. Instalaci musí provádět odborně způsobilá osoba s příslušným oprávněním.

Více informací

3. Existuje příliš málo veřejných nabíjecích stanic.

Obce a soukromé společnosti již vybudovaly rozsáhlou síť veřejných nabíjecích stanic. Ve 48 zemích existuje téměř 80 000 nabíjecích míst a na mnoha místech lze baterii elektromobilu nabít zcela zdarma.

Existuje celá řada národních poskytovatelů nabíjecích stanic: Smatrics v Rakousku, New Motion v Německu, ČEZ v České republice, Greenways na Slovensku, a to je pouze neúplný výčet. Kromě toho existují i regionální dodavatelé energie, jako např. Kelag v Korutanech, Vlotte ve Vorarlbersku nebo různá obecní zařízení v Německu (Neumarkt in der Oberpfalz, Coburg, ...). Celá řada obcí navíc dává k dispozici bezplatné nabíjecí stanice. Rovněž problémy spojené s bezpočtem nabíjecích karet od různých poskytovatelů jsou minulostí. Dnes můžete pohodlně platit pomocí mobilní aplikace.

4. Elektromobily jsou příliš drahé.

Vyšší pořizovací cena je více než kompenzována mnohem nižšími provozními náklady. Vozidla s elektrickým pohonem navíc podstatně pomaleji ztrácejí hodnotu. Stav tachometru - jeden z klíčových faktorů, jenž ovlivňuje cenu použitého vozu - nemá u elektromobilů téměř žádný význam.

Při koupi vozidla, je dobré vzít v úvahu nejen jeho pořizovací cenu, ale také celkové náklady na provoz po celou dobu životnosti. Položky, jako je karoserie a některé technologické skupiny (např. brzdy), hrají menší roli. Naopak spalovací motor a převodovka - komponenty, které mají zásadní vliv na cenu vozu - u elektromobilu odpadají.

Další faktory, které mají pozitivní vliv na cenu: 

  • elektromobily mají oproti automobilům se spalovacími motory daňové zvýhodnění.
  • Cena pohonných hmot: Jestliže elektromobil nabíjíte na bezplatné nabíjecí stanici nebo doma, kde máte k dispozici fotovoltaické panely, zlepšuje se celková bilance ještě výraznějším způsobem. Se stoupající cenou benzinu a nafty se naopak zhoršuje bilance vozů se spalovacím motorem.
  • Nižší náklady na údržbu: Vozidla se spalovacím motorem jsou složena z až 1 000 různých dílů, zatímco elektromobily zahrnují pouze 100 součástí. Mnoho komponent, které jsou vystaveny vysokému zatížení, odpadá a nemůže tak dojít k jejich poškození. Navíc u elektromobilu dochází k menšímu opotřebení brzd.
  • Prodejní cena: Hodnota vozu při následném prodeji je u elektromobilu podstatně vyšší, a to i z důvodu nízkého počtu opotřebených dílů. 

Více informací

5. Při výrobě akumulátoru vzniká velké množství CO₂.

Podle studie IVL (švédský Institut pro výzkum životního prostředí), která byla publikována v květnu 2017, existuje číslo, které lze použít pro odhad emisí CO₂ vznikajících při výrobě lithium-iontových baterií.

Různé studie udávají výsledek mezi 35 a 250 kg na ekvivalent CO₂ - což je velmi široký interval. Studie jsou podrobněji analyzovány a rozčleněny podle jednotlivých fází (těžba, článek, balení a výrobní místo). Velmi podstatný vliv má výrobní místo, protože použitý energetický mix má enormní dopad na produkované emise.

Při výrobě akumulátorů v Indii nebo v Číně vzniká v porovnání se Švédskem dvojnásobek emisí CO₂. Kromě toho emise CO₂, které se uvolní za celou dobu životnosti elektromobilu od jeho výroby až po recyklaci, jsou konstantní, zatímco u vozu se spalovacím motorem se zvyšují s každým ujetým kilometrem. Stejně jako v případě ceny se elektromobil dlouhodobě vyplatí.

V tomto ohledu je proto nutné zohledňovat pouze emise, které se nezbytně uvolní při výrobě akumulátoru. Emise produkované při výrobě všech součástí, které vozidlo s elektrickým pohonem nepotřebuje - zejména velmi složitý spalovací motor, převodovka složená ze stovek součástí, čerpadla, ovládací prvky, filtry, vstřikovací trysky, olejové vany, palivové nádrže atd. ve studii opominuli. Studie se navíc zabývá pouze emisemi CO₂.

Více informací

6. Není k dispozici dostatečné množství energie.

Ten, kdo těmto studiím nevěří, můžete si to spočítat sám. Následující údaje platí pro Rakousko:

+ Výroba elektrické energie v Rakousku v roce 2016: 235 Petajoulů, což odpovídá 63 330 GWh.

+ Osobní vozidla s osvědčením pro provoz na pozemních komunikacích: 4,89 milionů.

+ Průměrná ujetá vzdálenost na jeden osobní automobil a rok: 13 100 km

Při uvažování průměrné spotřeby vozů s elektrickým pohonem 150 watthodin na kilometr a vynásobení počtu vozidel průměrným počtem ujetých kilometrů platí: 4,89 milionu x 13 100 km x 150 Wh/km = 9 589 200 MWh = 9 589 GWh. Jedná se o dodatečný požadavek na produkci elektrické energie ve výši 9 589 GWh ročně, tj. cca 15 %. Množství exportované elektrické energie v roce 2015 činilo 19 403 GWh. To by stačilo na pokrytí nároků na elektřinu více než dvojnásobku elektromobilů.

Více informací

Jen pro zajímavost:

4,89 milionů osobních automobilů ujede v Rakousku každý rok neuvěřitelných 66 miliard kilometrů, tj. přibližně 13 000 km na jedno auto. Při hypotetické průměrné spotřebě paliva 6 l/100 km je nutné zajistit 3,84 miliard litrů paliva, které by se ušetřilo při elektrifikaci osobní dopravy. Při současné ceně ropy kolem 60 USD/barel (1 barel = 159 litrů) to je 1,46 miliardy eur, které by každoročně Rakušané ušetřili, protože by již nebylo nutné tuto ropu nakupovat. Jak by se s těmito penězi mohlo naložit? Například by bylo možné nainstalovat fotovoltaické panely s přibližným výkonem 1 200 000 kWp. Nebo by bylo možné vybudovat 24 548 rychlonabíjecích stanic, každou za 50 000 €. To jsou dlouhodobé investice, které nám mohou přinést desetiletí prosperity a energetické bezpečnosti.

7. Bez zdrojů obnovitelné energie to nemá smysl.

Ano to je pravda. Avšak většina provozovatelů nabíjecích stanic využívá pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Samozřejmě, nikoho nezajímá, jak vypadá ekologická bilance, při využívání fosilních paliv. Uživatelé kriticky přijímají skutečnost, že fosilní paliva jsou těžena při vynaložení enormního úsilí a za vysokého rizika v nejvzdálenějších koutech světa a následně transportována tisíce kilometrů, aby nakonec skončila v jedné z rafinerií a za dalšího využití benzinu, nafty a dalších ropných produktů z nich byly odděleny jednotlivé frakce. Další věc, která se přechází mlčením, jsou ekologické škody způsobené nehodami, jakými byla např. nehoda vrtné plošiny Deepwater Horizon, která se potopila v Mexickém zálivu.

Více informací

8. V zimě klesá dojezdová vzdálenost elektromobilů.

Ano, to je pravda. Dojezdová vzdálenost však výrazně závisí i na jízdním stylu a stavu vozovky.

Jedna z mála výhod v zimě, přestože v létě může být u starších modelů příčinou přehřátí. Elektromobil musí s využitím elektřiny generovat teplo v zimě nebo naopak chladit v létě. To je velká výhoda oproti modelům se spalovacím motorem, protože v zimě lze vůz předehřát (vozidla se spalovacím motorem mohou využít přídavné vytápění s využitím paliva) a v létě před jízdou vychladit. Touto funkcí není vybaveno žádné vozidlo s konvenčním pohonem. Nepřekonatelnou výhodou ve stále teplejší Evropě je, že Vaše vozidlo můžete před nastoupením pomocí mobilní aplikace pohodlně klimatizovat na požadovanou vnitřní teplotu. Tento proces vyžaduje energii. Někteří výrobci používají účinné tepelné čerpadlo, které snižuje nároky na energii.

Pokles dojezdové vzdálenosti v chladných zimních dnech o 5-10 % může být kompenzován přizpůsobením stylu jízdy.

9. Životnost akumulátorů není příliš dlouhá a vzniká tak nebezpečný odpad.

Často jste varování před malou životností akumulátoru, který je nutné po ujetí 100 000 km vyměnit. Existují však vozidla, jež ujedou 500 000 km, a žádný konec životnosti baterie u nich není detekován. Akumulátory ztrácejí po krátké době malou část své kapacity (asi 6-8 %) - podobně jako baterie v telefonu, to je ale naprosto normální. Výrobce poskytuje na baterii osmiletou záruku při neomezeném počtu ujetých kilometrů (Tesla).

Mnoho lidí má také obavy, že akumulátor představuje po ukončení životnosti nebezpečný odpad. Stejní lidé však bezmyšlenkovitě likvidují elektrické spotřebiče (díky jejich plánovanému zastarávání), televizory, tiskárny, domácí spotřebiče a mobilní telefony. Použité baterie nejsou nebezpečným odpadem, ale vysoce kvalitní surovinou. Z tohoto důvodu se vozidla po dopravních nehodách rychle a draze prodávají. Lithium a kobalt obsažené v akumulátorech (přestože jejich obsah není příliš velký) budou znovu využity pro stacionární akumulátory.

Více informací

10. Jiné druhy pohonu, jako například vodík, jsou lepší.

Kapalný vodík má vysokou energetickou hustotu a při jeho použití lze dosáhnout podobnou dojezdovou vzdálenost jako při využití benzínu nebo nafty. Při spalování vodíku vzniká pouze vodní pára. Díky tomu je tato technologie velmi zajímavá. Výroba vodíku je však bohužel neefektivní. Při elektrolýze (rozdělení vody na kyslík a vodík) je dosahovaná maximální účinnost 70 %. Vodík musí být následně zkapalněn při tlaku 700 barů. Elektromobil se etabloval jako jediné ekologické vozidlo a je celosvětově prosazován. Jiné technologie jsou příliš drahé nebo mají pouze partikulární význam.

 

 "Die Zeit ist nicht morgen. Sie ist jetzt.

Worauf warten wir noch?

Elektromobilität bedeutet Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen. Die 100 %ige Versorgung mit elektrischer Energie ist bis 2050 nicht nur machbar, sie würde Energiepreise von derzeit 70 €/MWh (2015) auf 52 €/MWh senken und die Zahl der Jobs in der elektrischen Industrie von 19 auf 36 Mio. erhöhen, wie eine Studie der Universität Lappeenranta in Zusammenarbeit mit der Energy Watch Group berechnet hat."

 

Auszüge aus dem Buch "10 Argumente gegen das Elektroauto - die Sie gleich vergessen können!" Von Dieter Graf & Herbert Starmühler, Herausgeber: Starmühler Agentur& Verlag, Schellinggasse 1, 1010 Wien

Grafiken: https://www.klimafonds.gv.at/unsere-themen/mobilitaetswende/

Máte další otázky?

Rádi odpovíme na Vaše otázky. Vyplňte prosím náš kontaktní formulář. Můžete se na nás také obrátit prostřednictvím e-mailu na adrese office@moon-power.com.