Právní informace

ÚVOD

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti Porsche Česká republika, s.r.o., jejich divizích, produktech a službách.

IDENTIFIKACE

Tyto internetové stránky vlastní a provozuje společnost Porsche Česká republika, s.r.o., která je českou obchodní společností se sídlem Radlická 740/113d, 150 00 Praha 5, Česká republika, podnikající pod IČ: 25654012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 58399. Součástí Porsche Česká republika, s.r.o. je též divize Volkswagen osobní vozy.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

"Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se společnost Porsche Česká republika, s.r.o. bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímá jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a společnost Porsche Česká republika, s.r.o. ani členy autorizované sítě nezavazují a mohou být kdykoli ze strany společnosti Porsche Česká republika, s.r.o. jednostranně měněny. Údaje uvedené u jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter a společnost Porsche Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli změnit. Produkty uvedené na těchto webových stránkách se mohou lišit od aktuální nabídky autorizované prodejní sítě. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy). Ceny produktů či služeb uváděné na těchto webových stránkách jsou cenami doporučenými společností Porsche Česká republika, s.r.o. a mají pouze informativní charakter. Tyto ceny se mohou lišit od cen nabízených jednotlivými autorizovanými prodejci či servisy. Pro aktuální informace zejména o cenách, výbavě či akčních modelech se obracejte na naše autorizované prodejce a servisy, jejichž seznam naleznete zde.


Pokud jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, návrhů, nápadů, jako součást svých otázek nebo podobně za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemá Porsche Česká republika, s.r.o. žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím. Tímto poskytnutím návštěvník výslovně uděluje licenci a souhlasí s tím, že Porsche Česká republika, s.r.o. může tyto dobrovolně poskytnuté informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení, pokud právní předpisy nestanoví jinak.


Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů. Společnost Porsche Česká republika, s.r.o. nenese odpovědnost za obsah či funkčnost těchto webových stránek třetích osob. Uvedení odkazu neznamená, že společnost Porsche Česká republika, s.r.o. schvaluje obsah webových stránek těchto třetích osob ani tím nepřebírá odpovědnost za důvěryhodnost těchto stránek či jejich provozovatelů.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem Porsche Česká republika, s.r.o. či k nim má Porsche Česká republika, s.r.o. užívací práva na základě smluvních ujednání. Všechna loga, ochranné známky a průmyslové vzory modelů SEAT, AUDI, Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy zveřejněné na těchto webových stránkách jsou registrovány Porsche Česká republika, s.r.o. případně je Porsche Česká republika, s.r.o. užívá na základě smluvního ujednání.

Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem Porsche Česká republika, s.r.o., ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv Porsche Česká republika, s.r.o. a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, tedy webové stránky (www.volkswagen.czwww.thinkblue.cz).

OCHRANA SOUKROMÍ

V této části bychom Vás rádi informovali o aspektech ochrany Vašich osobních údajů, které uvedete na těchto webových stránkách v rámci své registrace a jejich užití dle zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen "ZOÚ") a dle zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. v platném znění (dále jen "ZSIS").

Především Vás tímto informujeme o existenci automatického souboru (elektronické databáze), za nějž odpovídá Porsche Česká republika, s.r.o., který slouží k uchovávání osobních údajů, které nám poskytujete v rámci své registrace prostřednictvím registračního formuláře dostupného na těchto webových stránkách.

Osobní údaje poskytnuté Porsche Česká republika, s.r.o. prostřednictvím registračního formuláře budou uchovávány ve shora uvedeném automatickém souboru pro účely zasílání odpovědí na Vaše dotazy a dále pro marketingové a obchodní účely, zejména pro zasílání aktuálních informací, obchodních sdělení a novinek o výrobcích a službách Porsche Česká republika, s.r.o. a k jejich nabízení na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Svou registrací udělujete souhlas Porsche Česká republika, s.r.o. se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na dobu 5 let od provedení registrace. Po provedení Vaší registrace obdržíte potvrzující e-mail. Tento e-mail bude též obsahovat instrukci o způsobu odvolání Vašeho souhlasu, pokud si nepřejete, aby Vám byly zasílány obchodní a marketingové informace o Porsche Česká republika, s.r.o. elektronickou formou. Pokud jsou osobní údaje poskytovány k jiným účelům zpracování, bude takový účel uveden v příslušné sekci těchto webových stránek.

Svá práva na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, podání vysvětlení, odstranění závadného stavu formou blokování, doplnění nebo likvidace osobních údajů, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, které Vám přiznává ZOÚ můžete uplatnit písemně na adrese:
Porsche Česká republika, s.r.o., Radlická 740/113d, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tato svá práva můžete též uplatnit prostřednictvím následující e-mailové adresy:
info(kwfat)volkswagen(kwfdot)cz

Uvedení chybných, nesprávných nebo nekompletních údajů v registračním formuláři nám může znemožnit Vás kontaktovat. Věříme, že jste si jisti, že informace a osobní údaje, které nám zasíláte a uvádíte jsou správné a skutečné a že nás opravňujete zpracovávat je za podmínek výše uvedených.

Za účelem zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, zabránění jejich změně, ztrátě nebo neoprávněného nakládání a/nebo přístupu k nim, jsme zavedli nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s ZOÚ.

Průzkum a zpracování anonymních údajů

Na této internetové stránce se používá software k analýze používání. Díky vyhodnocení těchto dat je možné získat cenné poznatky o potřebách uživatelů. Tyto poznatky přispívají k dalšímu zlepšení kvality nabídky. Jednotlivě se přes každý pokyn ukládá na neomezenou dobu následující datový záznam:

 • anonymizovaná forma IP adresy požadujícího počítače
 • datum a čas pokynu, příp. požadavku
 • název načtené stránky, příp. souboru
 • odkaz, ze které stránky tato stránka byla načtena
 • uživatelem použitý prohlížeč včetně verze prohlížeče 
 • uživatelem použitý operační systém.

Tyto informace se vyhodnocují ke statistickým účelům. Přitom se jedná výlučně o informace, které nepřipouští žádné vyvození závěru vedoucí k Vaší osobě. Jako jednotlivý uživatel zůstáváte anonymní.

V této souvislosti se používají také takzvané cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uložené na počítači návštěvníka internetové stránky a tak umožňují opětovné poznání návštěvníka na anonymním základě. 

Na této internetové stránce se používají cookies od Piwik.org. (http://de.piwik.org/), aby bylo možné přesněji protokolovat přístup k internetovým stránkám. Navíc se používají cookies twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) k optimálnímu ovládání reklamy. Přitom získané údaje se ukládají výlučně anonymizovaně.

Tento webový server používá dva typy souborů cookies:

 • dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem webovém prohlížeči jen v průběhu trvání relace.
 • trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve vašem webovém prohlížeči mnohem déle (jak dlouho, to závisí na době existence konkrétních souborů cookies).

Jak tento webový server soubory cookies používá a které informace do nich ukládá?

Dočasné soubory cookies:

 • vám dovolují uchovávat si informace při přecházení z jedné stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaně zadávat určité údaje
 • zajišťují v průběhu relace přístup k uloženým informacím


Trvalé soubory cookies:

 • pomáhají nám jednoznačně vás identifikovat (pomocí čísla, takže nejste identifikováni osobně), jestliže opětovně navštívíte náš server
 • umožňují nám uzpůsobit obsah stránek a reklamy tak, aby odpovídaly vašim preferovaným zájmům, a zamezují opakovanému zobrazení téže reklamy
 • slouží k vytváření anonymních statistických údajů, pomocí kterých zjišťujeme, jak uživatelé naše stránky využívají, a můžeme tomu přizpůsobovat jejich strukturu; neumožňují nám osobně vás identifikovat

Nastavení souborů cookies

Kdykoliv máte možnost na této webové stránce deaktivovat soubory cookies. Nezapomeňte prosím, že deaktivací cookies dojde k omezení funkčnosti webových stránek.

VYZNÁVÁME PRINCIPY ETICKÉHO A ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ

Značka MOON profituje jako součást koncernu Volkswagen ze systému opírajícího se o tzv. ombudsmana, jehož prostřednictvím lze za přísného utajení oznamovat indicie korupce.

Ombudsmany (švédsky "zástupce" nebo "reprezentant") koncernu Volkswagen jsou dva nezávislí advokáti, kteří jsou vázáni povinností striktní mlčenlivosti. Data oznamovatele podléhají přísnému utajení a jsou předávána pouze s jeho souhlasem.

Další informace o systému ombudsmana koncernu Volkswagen naleznete zde:

https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html